Müşteriyi tanımak

Adamın biri balıkçılık malzemeleri satan bir dükkana girmiş. Raflardan birinin önünde durmuş ve göze batan derecede parıltılı bir olta yemini eline alıp dükkân sahibine sormuş: “Söylesene, balıklar böyle bir şeyi seviyor mu gerçekten?”

Dükkân sahibi gülümsemiş: “Biz balıklara satış yapmıyoruz.” 😉

Armonika

”Yılbaşında bana armağan ettiğin armonika için çok teşekkür ederim.” dedi küçük Ahmet amcasına.
”Bu şimdiye dek aldığım en güzel armağandı.” diye ekledi.
”Çok iyi” dedi amcası. ”İyi çalabiliyor musun bari ?”
”Hayır, hayır… Çalmıyorum ama çok iyi kazanıyorum” dedi. ”Gündüzleri çalmamam için annem 5 TL, geceleri çalmamam için ise babam 10 TL veriyor” :)

Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli ;)

Bir sultan rüya aleminde dişlerinin önden arkaya doğru döküldüğünü görür. Gördüğü rüyanın yorumunu yaptırmak üzere rüya yorumcularından birini huzuruna çağırır ve ondan gördüğü rüyanın tabirini ister.

“Sultanım!” diye cevap verir tabirci, “O kadar uzun yaşayacaksınız ki, bütün oğullarınızın ölümlerini göreceksiniz.”

Sultan, oğullarının ölümünden bahseden tabircinin sözlerine öfkelenir, muhafızlarına adamı zindana atmalarını emreder.

Sonra başka bir tabirciyi çağırır ve aynı rüyayı ona da anlatır.

“Sultanım!” der bu defaki tabirci,”Allah size o kadar bereketli ve uzun bir ömür hediye edecek ki, evlatlarınızın hepsinin mutluluklarını göreceksiniz ve hepsinden uzun yaşayacaksınız.”

Sultan bu habere çok sevinir ve tabirciye kese kese altın ihsan eder.

İki tabirci de aynı şeyi söylemiş; ama ilki, söyleyeceklerini incelikten uzak, yalın bir üslupla dile getirirken, ikincisi ise insan duygularını gözeten ince ve ustalıklı bir üslup kullanmıştır.

Söz ola kese savaşı/söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı/bal ile yağ ide bir söz.

Yunus Emre

Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir.. Seçtiğiniz kelimeler kaderinizi belirler. Doğru seçin!