belief

İnanç üzerine

Posted on Ekim 31, 2015

Dağları oynatabileceklerine inananlar bunu yapabilirler.
İnanmayanlarsa bunu yapamazlar. İnanç insanın yapma gücünü harekete geçirir.

D.J.Schwartz