love destiny

Kaderini sev…

Posted on Aralık 25, 2016

Deniz kıyısında bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır.

Güneş onu yakıp kavurur.

O da Tanrı’ya yakarır keşke güneş olsaydım diye.

“Ol” der Tanrı. Güneş oluverir.

Fakat bulutlar gelir örter güneşi, hükmü kalmaz.

Bulut olmak ister. “Ol” der Tanrı. Bulut olur.

Rüzgâr alır götürür bulutu, rüzgârın oyuncağı olur.

Rüzgâr olmak ister bu kez. Ona da “ol” der Tanrı.

Rüzgâr her yere egemen olur, fırtına olur, kasırga olur.

Her şey karşısında eğilir.

Tam keyfi yerindeyken koca bir kayaya rastlar.

Oradan eser buradan eser, kaya bana mısın demez!

Bildiniz, tanrı kaya olmasına da izin verir.

Dimdik ve güçlü durmaktadır artık dünyaya karşı…

Ama bir sabah sırtında bir acı ile uyanır…

Bir ihtiyar taşçı kayayı yontmaktadır…

“Amor fati’’ der buna Nietzsche. ”Kaderini sev” anlamına gelir.

Kaderinizi sevin, belki sizinki en iyisidir.