economy

İktisatın temeli

Posted on Kasım 29, 2015

İktisatçılar arasında anlatılan meşhur bir hiyakeye göre, ekonomi hocası yılın ilk dersine şu sözlerle başlar:
Birazdan size söyleyeceklerim ile ilk iktisat dersini vereceğim. Aslında tüm dönem için bu söylediklerim yeterli olacak. Geri kalan zamanda, yani büyün bir dönem boyunca ”zenginlerin yazdırdığı” müfredatı okuyacağız.
İktisat hocası sözlerini şöyle sürdürür:
Arkadaşlar, iktisat üçe ayrılır: Ticaret, siyaset ve savaş.
* Bir milyon dolara kadar para kazanmak isteyenler ticaret,
* Bir milyar dolara kadar para kazanmak isteyenler siyaset,
* Daha çok kazanmak isteyenler savaş yaparlar!!